divendres, 16 de novembre de 2012


COMUNICAT ZONA ALT PENEDÈS - NOVEMBRE 2012
La consellera  Rigau, obedient i disciplinada, s’ha afanyat a aplicar les mesures del decret Wert  (increment de ràtios alumnat/grup, increment de l’horari lectiu del professorat i la no-cobertura de les substitucions durant els 10 primers dies lectius de la baixa)  i ha anat, encara més enllà en molts centres, ajustant-ne les plantilles, restringint el tractament de la diversitat, aplicant criteris encara més restrictius en la confecció de les plantilles de les ZERs i incrementant a 28 les hores de permanència al centre del professorat de secundària.
Hem començat el curs amb 3.092 professors/es menys que el curs passat, dels quals 1.309 corresponen a personal interí que aquest curs no tindrà vacant. Aquesta retallada de plantilles és encara més greu si tenim en compte que la matriculació d’alumnat en els centres públics ha crescut en més 15.000 alumnes. La disminució de recursos econòmics i humans fa davallar la qualitat de l'educació pública, afectant directament als infants i joves del nostre país.
D’altra banda, Rigau, a més d’enviar personal substitut a l’atur i de reduir el nombre de mesos que treballaran aquest curs, els ha retallat la jornada i el salari, precaritzant encara més la seva situació contractual i laboral. Recordem que es redueix la prestació per desocupació i s’empitjoren substancialment les condicions retributives dels aturats i aturades interins/es.
Aquestes reduccions de jornada,a més a més, afecten molt greument el funcionament dels centres, al ser menor  la jornada laboral  de la persona  substituta que la d' aquella a qui substitueix.
Volem denunciar també:
. La supressió de la paga extra de desembre als empleats i empleades públics
. Reduccions en la prestació econòmica de la Incapacitat Temporal d' aplicació a partir del mes d’octubre.

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA DE QUALITAT I EL MANTENIMENT DE TOTS ELS  LLOCS DE TREBALL


RETALLAR EN ENSENYAMENT = JOVES SENSE FUTUR